Jouw online opleidingsspecialist in het sociaal domein

Een baan waarin je van betekenis kan zijn voor een ander maakt jou ook gelukkig

Ben jij op zoek naar zingeving en werkgeluk?

 

Bij de WWZ Academie weten wij dat je zingeving en werkgeluk wilt hebben in je loopbaan. Daarom overweeg jij een baan als Wmo consulent, jeugdconsulent, consulent sociaal domein (wijkteams), frontoffice medewerker, of beleidsadviseur.

Je wilt een opleiding waarmee je zeker weet dat je zo’n functie goed kunt uitvoeren en die jou een kans biedt op betaald werk.

 

Wij geloven dat jij dit kan bereiken! Als één van de weinige opleidingsinstituten ondersteunen we je bij jouw actieve zoektocht om jouw droombaan te vinden.

Of heb je al een baan in het sociaal domein, en zoek je scholing of bijscholing?

 

Ook als je al een baan hebt in het sociaal domein, ondersteunen wij je om meer vertrouwen te krijgen in jezelf en in je vermogen om de cliënten te helpen. Om daarbij voor hen het verschil te maken, zodat ze weer gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wij zijn de enige opleiding die je leert om breed en creatief te denken, zodat je niet alleen de regeltjes aan het afvinken bent, maar je samen met zorgvragers en mantelzorgers alle mogelijkheden onderzoekt. Daarmee ben jij écht van betekenis, en ervaar jij meer werkgeluk.

Wat zeggen studenten over WWZ Academie:

 

Alles staat of valt met de juiste (online) opleiding

 

Het allereerste dat je nodig hebt is een goede opleiding, zodat je je baan in het sociaal domein kunt uitvoeren op een manier waarbij je met plezier naar je werk gaat, en vol energie weer thuis komt.

In de afgelopen jaren hebben wij al ± 1.000 cursisten geholpen. Wij zijn het enige instituut in het sociaal domein dat complete opleidingen aanbiedt die online te volgen zijn. Je studeert wanneer je maar wilt, waar je maar wilt, in je eigen tempo, zonder dat je hoeft te reizen. Bij sommige opleidingen zijn er wel verplichte live dagen, om de vaardigheden te trainen die niet online te leren zijn.

 

 

De springplank naar jouw droombaan

 

1

Vraag de brochure aan

2

Krijg een advies op maat van de studieadviseur

3

Kies de juiste opleiding

5

Volg de online opleiding en studeer wanneer en waar je wilt

6

Behaal je certificaat en vind je droombaan!

Cursisten die jou voorgingen

 

Bekijk hier de video’s over hoe onze cursisten de opleidingen hebben ervaren en daarna meer zingeving en werkgeluk vonden in hun werk.

Opleidingen

WMO consulent

Vind meer werkgeluk en zingeving in het werk als WMO consulent.

Jeugdconsulent

Wil je graag werken met jeugd, of wil je meer weten van de Jeugdwet? Start dan onze opleiding jeugdconsulent.

Wmo en jeugdhulp

Wil je kennis over de Wmo en de Jeugdwet? Volg dan onze unieke opleiding waarin je beide leert!

Wij begrijpen dat je gelukkig wilt zijn op je werk

Want dat zijn we namelijk zelf ook. Het team van de WWZ Academie werkt dagelijks met veel passie en enthousiasme om jou te helpen jouw droombaan te verwezenlijken. Dat doen we met de opleidingen voor onder andere Wmo consulent. We hebben al onze kennis en ervaring in de online modules gestopt. We beantwoorden vol enthousiasme al je vragen. Zowel voor, tijdens, als na jouw opleiding!

Laatste nieuws

Wet WAMS

Wet WAMS

Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Met dit wetsvoorstel kan ervoor gezorgd worden dat gemeenten en andere betrokken organisaties die deze gezinnen helpen, makkelijker gegevens kunnen uitwisselen. Op dit moment is gegevensuitwisseling tussen...
Van dagbesteding naar werk

Van dagbesteding naar werk

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Door in de uitvoering en in de wet- en regelgeving aanpassingen te doen wordt dit makkelijker gemaakt. Het doel is dat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het...
Hoe zit het met meerzijdige partijdigheid en botsende belangen?

Hoe zit het met meerzijdige partijdigheid en botsende belangen?

Als je werkt in het sociaal domein, of je nu consulent ben of hulpverlener, je hebt in veel gevallen te maken met botsende belangen: Bij een vechtscheiding heb je te maken met de belangen van alle gezinsleden: Vader en moeder hebben tegengestelde belangen en je hebt ook te maken met de belangen van de kinderen Mantelzorgers kunnen andere belangen hebben dan degene voor wie zij zorgen. Zo wil bijvoorbeeld hun vader of moeder dat hun dochter de huishouding doet, maar is dochter overbelast en wil daarom...
Podcast mantelzorg

Podcast mantelzorg

In de podcast serie 'En toen was ik mantelzorger' praat EO-presentator Tom Herlaar met verschillende mantelzorgers. Wat doet het met je als iemand ineens afhankelijk van je wordt? In deze podcast serie hoor je 8 verhalen van één van deze onzichtbare helden. Het zorgen stop niet als je in een verzorgingshuis woont Lammert en Klazina wonen samen in een particulier verzorgingshuis. Klazina kreeg een hersenboelding toen ging het wonen thuis niet meer. Maar ook in het verzorgingshuis gaat de mantelzorg door. Moeder...
Rechtszaken Sociaal domein

Rechtszaken Sociaal domein

Emma van der Ploeg en Mr Dennis van Tilburg selecteren en bespreken drie uitspraken van rechters op het gebied van het Sociaal Domein. Uitspraak op gebied van de Participatiewet. Deze gaat over het buiten behandeling stellen van een aanvraag wegens het verstrekken van onvoldoende gegevens. Cliënt moest een nieuwe aanvraag indienen waardoor pas op een latere datum het recht op bijstand in zou gaan. De rechter was echter van mening dat op basis van de later alsnog overgelegde gegevens, toch is komen vast te staan...
Inspirerende initiatieven in de wijk

Inspirerende initiatieven in de wijk

Movisie bezocht vier lokale initiatieven en beschreef deze voor het meerjarige project Wij in de Wijk. Samen met Cinedoc maakte Movisie de afgelopen maanden korte videofilms over vier deze initiatieven, die anderen kunnen inspireren om te werken aan meer samenhang in wijken en buurten. Choku Gym in Zaandam. In de wijk Poelenburg is meer dan een gewone sportschool in de wijk. speelt armoede een grote rol en is het perspectief van kinderen en jongeren, veelal met een migratieachtergrond, niet zo goed. Gelukkig is...
Voorkom onvrijwillige zorg in de thuissituatie

Voorkom onvrijwillige zorg in de thuissituatie

Hoe wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) toegepast in de thuissituatie? Een aantal organisaties ging daarmee aan de slag in een praktijktuin. Een van de conclusies? De Wzd helpt om onvrijwillige zorg te herkennen. Door een goede omgang met de cliënt en door in gesprek te blijven kan onvrijwillige zorg meestal voorkomen. Allereerst is ingezet op het herkennen van onvrijwillige zorg. Het is belangrijk dat professionals weten wat er allemaal onder valt. Bijvoorbeeld de deur op slot. Of de koelkast leeghalen om alles weg...
Jeugdwet aanvraag of melding

Jeugdwet aanvraag of melding

Maakt het uit of je het contact met de gemeente een aanvraag of een melding noemt? In de Wmo is vastgelegd dat het proces start met een melding en daarna een aanvraag. Na een melding kan men geen gebruik maken van de bestuursrechtelijke procedures zoals bezwaar en beroep. Dat kan pas na een aanvraag. Hoe is dat eigenlijk in de Jeugdwet? En wanneer is een contact met de gemeente ook officieel een aanvraag? Lees in bijgaand artikel hoe dit in de jeugdwet geregeld is en hoe er discussie kan zijn over een aanvraag...
Samenwerking cliëntondersteuning en toegang

Samenwerking cliëntondersteuning en toegang

Het is in Nederland niet altijd makkelijk om de weg naar passende hulp en ondersteuning te vinden. Een cliëntondersteuner kan helpen in deze zoektocht. Een goede samenwerking tussen cliëntondersteuning en de toegang tot hulp binnen het sociaal domein is hierbij van belang. Waarom is dit zo belangrijk? En hoe richten verschillende gemeenten deze samenwerking in? Movisie beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden. Gemeente Eindhoven is bezig met het verbeteren van de toegang naar passende hulp en ondersteuning voor...
Gebruikelijke hulp

Wat is gebruikelijke hulp?

Meerdere keren per week in de nacht je partner die nachtmerries heeft kalmeren en daarna het bed verschonen. Het dagelijks legen en schoonmaken van een toiletemmer door een volwassen inwonend kind. Het ophangen van briefjes voor een echtgenote om te herinneren aan taken die zij die dag moet doen en haar controleren. Valt dit onder gebruikelijke hulp? Daar kun je verschillend over denken. Anders waren hier geen rechtszaken over gevoerd. In al deze gevallen mocht de gemeente een maatwerkvoorziening afwijzen,...